Ul. Wielopole 16, 31-072 Kraków, tel: 124222920, 501603420, e-mail: wielopole16@op.pl
-bezpieczne pomieszczenie, dzięki któremu większe wymiany prowadzone są w sposób komfortowy i dyskretny (VIP ROOM)


Nie pobieramy prowizji
AKTUALNE KURSY WYMIANY WALUT

<?
$i = 1;
$currencies = mysql_query(‚SELECT * FROM kantor ORDER BY `item_order` ASC ‚);
while($currency = mysql_fetch_object($currencies)) {
if($i%2) {
echo ”; } else { echo ”; } echo ”;
$i++;
}
?>

PAŃSTWO WALUTA ILOŚĆ SKUP SPRZEDAŻ
‚.$currency->country.’ ‚.$currency->currency.’ ‚.$currency->unit.’ ‚.$currency->buy_price.’ ‚.$currency->sale_price.’